apkaršti

apkaršti
3 apkáršti intr. Š apsenti: Aš apkaršau jau, t. y. apsenau J. Mūsų senelis jau apkaršęs . Apkaršusi senystė R17, N. \ karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; prikaršti; sukaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apkarsti — apkar̃sti intr. 1. Q94, R76, N, Š pasidaryti karčiam: Apkar̃sta gerklė nuo peraugusio ridiko Pg. Šlapias šienas, sudėtas kupeton, apkar̃sta Lš. Apkar̃to bruknės – buvo žalios rinktos Ėr. Kopūstai, barščiai apkar̃sta, kad greitai neįrūgsta kubile… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkarsti — apkar̃sti vksm. Apkar̃tęs pi̇enas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prakarsti — prakar̃sti intr. 1. apkarsti: Lašas prakartusių nuodų rš. 2. prk. įkyrėti, apkarsti: Visi seni paveikslai taip nubluko, net sunku įžiūrėti, kas juose suburta: prakartusi tikrovė, neišburiami turtai... rš. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukarsti — nukar̃sti intr. 1. BzF147 apkarsti: Nukartę uogos Prn. 2. netekti kartumo: Pora valandų palaikyti, kad daržovės suminkštėtų ir nukarstų rš. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakarsti — pakar̃sti intr. 1. KII78, M, Brs kiek įkarsti, apkarsti: Pakarto pienas, ilgai stovėdamas nesurūgęs J. Tas sviestas jau pakar̃tęs Skr. Duok išgert – taip burno[je] pakar̃to Rs. Truputį pakartusi grietinė rš. 2. prk. įkyrėti, įsipykti: Ar svetima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukarsti — sukar̃sti 1. intr. SD450, N apkarsti: Sviestas be rasalo sukarto J. Duona sukar̃tus Žal. Nevyniok sviesto į krienlapius – sukar̃s Skr. Suvytusios, sukar̃tusios obuolių skiltys – ką tę jas valgysi Skr. Miltus reik išskirstyti, bo jie sukar̃s Bsg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkarsti — užkar̃sti intr. užeiti kartumui, apkarsti: Smagiau surėkt negalėjau, ba ir teip gerklė ažkar̃to Mlt. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; pakarsti; prakarsti; prikarsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgaižti — apgaĩžti intr. apgižti, apkarsti: Kai šalta, pienas nerūgsta, tik apgaižta Ml. Pienas apgaĩžo, tai ir neturiu kas valgo Ad. gaižti; apgaižti; įgaižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkartimas — apkartìmas sm. (2) → apkarsti: 1. Pirmykštis apkartimas kažin kur dingo Vaižg. 2. Jis apsaugos save nuo apkartimo ir apsileidimo rš. kartimas; apkartimas; sukartimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”